Terevisioonil külas

17. oktoobri hommikul käis meie Tallinna senior ksv! Maria Veermäe tutvustamas korp! Sororitas Estoniaet ETV hommikuprogrammis Terevisoon. Räägiti üldiselt naiskorporatsioonidest ning rebaste elust. Samuti korp! Sororitas Estoniae eripäradest võrreldes teiste naisorganisatsioonidega.

Stuudios oli ka korp! Lembela rebasvanem ksv! Maria Keba. Päev varem, 16. oktoobril, käisid Terevisoonil külas EÜSi Tallinna koonduse vanamees Hannes Haaresild ja korp! Fraternitas Estica esindaja ksv! Uku Tomikas.

ksv! Maria Veermäe Terevisioonis

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.