Lõppenud on päevad

Oli kevad siis, kui minu juurde saabusid kord sa,
päevi rõõmurohkeid minu jaoks tõid kaasa endaga.
Liialt hilja taipasin, kui petlik oli siis kõik see:
ei nüüd aita enam pisaradki, hiljaks jäänud need,
jäänud need …

Refr. Lõppenud on päevad, mil nii tihti käisid siin,
hinge sellest hetkest on vaid jäänud nukker piin.
Kuid ei sellepärast meelt ma heida nüüdki veel,
küllap kohtan teisigi veel kuskil oma teel.
Sa seda tea ja meeles pea, et ainus sa ei olla saa.

Andeks võin ju sulle anda kui kord tuled tagasi,
kuid kas sel mõtet, parem on kui jääbki kõik nüüd nii.
Sõnu kauneid kord mul ütlesid, ma siiski üksi jäin.
Ilma sinuta nüüd jälle kurvalt kõikjal ringi käin,
ringi käin…

Refr. Lõppenud on päevad …

Ei-ei, ei saa, ei-ei, ei saa.