Krambambuli

Krambambuli on joogi nimi,
mis vahul klaasides meil keeb.
On hästi proovitud ta abi,
kui keegi meile kurja teeb.

:,: Ma hilja õhtust koiduni
sest klaasist joon krambambuli.
Kram-bim-bam-bambuli,
krambambuli. :,:

Kui astun kõrtsi leti taha,
nii nagu rikas kaubamees,
ei leiba, liha ma siis taha,
sest pudel märjukest on ees –

:,: Ja kõht mul laulab tantari,
Sest klaasis on krambambuli, jne. :,:

Kui pea mul haige, kõhus valu
ja söögiisu kadunud,
kui nohu raskust ma ei talu,
katarr on kopsu tunginud,

:,: Ei lohuta mind medici –
Ma joon üks klaas krambambuli, jne. :,:

Oh oleks suurest soost ma tõusnud,
Kui keiser Maximilian,
Ma oleks lippu kõrgel hoidnud
Ja selle peale kirjutand:

:,: Toujours fid?le et sans souci,
C’est l’ordre du Crambambuli…:,:

Kui mängulaual kaotan raha
Või veksel alles maksmata,
Ei pruut mull’ kirja saata taha,
Või surmasõnum postiga,

:,: Siis kurbuses ma põhjani
Joon klaasi täis krambambuli, jne. :,:

Oh kui nüüd vaesed isad, emad
teaks pisut poege puudustest,
pääst silmad nutaksivad nemad
ja kahvataksid kurbusest;

:,: Kuid siiski joovad filii,
Sest bene on krambambuli, jne. :,:

Kui vabadust ma hoidma tõttan
ja sünnimaa eest võitlema,
ma halja mõõga kätte võtan,
mu kõrval sõber seisab ka.
:,: Siis ütlen tal: “Mon cher ami,
Veel enne klaas krambambuli!” jne. :,:

Kui tudengil ei ole raha,
ta laenab seda jällegi
ning mõtleb: kõigil ilmas paha,
nii minul kui ka sandilgi.

:,: Sest nõnda käib filosofii,
Mis äratab krambambuli, jne. :,:

Te rumalad, kes ei joo viina,
ei salli teid ja kahju teist!
Siin maa peal tunnete tõest piina
ja taevas saavad inglid teist!

:,: Vett joote nagu veisedki,
Teil tundmatu krambambuli, jne. :,:

Kes omad autud lõuad avab
krambambullaste laituseks,
see Taeva Isa andi haavab,
ei teda pea me kristlaseks.

:,: Ja tall ei anna iialgi
üht tilgakest krambambuli, jne. :,: