Kord põllul kõndisin härraga ringi

Kord põllul kõndisin härradega ringi,
joo-joo, kord härradega ringi

, joo, kord härradega ringi.
Neid päevi saatuselt tagasi ei tingi,
joo-joo, neid tagasi ei tingi, joo,

neid tagasi ei tingi.

Siis härrad aega seal minu seltsis viitsid,
joo-joo, seal minu seltsis viitsid, joo,

seal minu seltsis viitsid.
Nad tegid silma ja libedalt mind kiitsid,
joo-joo, ja libedalt mind kiitsid,

joo, ja libedalt mind kitsid.

Ei olnud näinud veel meelitustest und ma,
joo-joo, veel meelitustest und ma,

joo, veel meelitustest und ma.
Neid võtsin tõena, kuid häbi paen nüüd tundma,
joo-joo, kuid häbi pean nüüd tundma,

joo, kuid häbi peam nüüd tundma.

Kui talv siis saabus ja lumi maha langes,
joo-joo, ja lumi maha langes, joo,

ja lumi maha langes,
ma üksi sumpasin põllupeenral hanges,
joo-joo, ma põllupeenral hanges,

joo, ma põllupeenral hanges.

Need härrad teavad, kuis daame koju saata,
joo-joo, kuis daame koju saata,

joo, kuis daame koju saata.
Vaid mulle otsa nüüd enam nad ei vaata,
joo-joo, nüüd enam nad ei vaata,

joo, nüüd enam nad ei vaata.

Kõrd põllul kõndisin härradega ammu,
joo-joo, kord härradega ammu

joo, kord härradega ammu,
nüüd sama teed pidi lapsega ma sammun,
joo-joo, nüüd lapsega ma sammun,

joo, nüüd lapsega ma sammun…