Iga mees on oma saatuse sepp

Iga mees on oma saatuse sepp
ja oma õnne valaja.
Jaa! Jaa! Jaa!
Ükskord prahvatab vimm,
mis kogunend salaja.
Jaa! Jaa! Jaa!

Mõisad põlevad, saksad surevad,
mets ja maa saavad meitele.
:,: Jah, meitele, jah, meitele,
jah, meitele, meitele, meitele. :,:

Iga mees on oma saatuse sepp
ja oma õnne valaja.
Jaa! Jaa! Jaa!
Ükskord prahvatab vimm,
mis kogunend salaja.
Jaa! Jaa! Jaa!

Metsad põlevad, maad surevad,
meie saame meitele.
:,: Jah, meitele, jah, meitele,
jah, meitele, meitele, meitele. :,:

Iga mees on oma saatuse sepp
ja oma õnne valaja!
Jaa! Jaa! Jaa!
Ükskord prahvatab vimm,
mis kogunend salaja!
Jaa! Jaa! Jaa!

Meie põleme, meie sureme,
siis ei jää enam ühtegi orja,
ühtegi orja, ühtegi orja,
ei ühtegi, ühtegi peremeest!
:,: Ühtegi orja, ühtegi orja,
ei ühtegi, ühtegi peremeest! :,: