Ma tulen taevast ülevalt

“Ma tulen taevast ülevalt,
häid sõnumeid toon teile sealt.”
Nii ütles ingel rõõmuga
ja karjastele kuulutas:
“Üks laps on täna sündinud,
kui ammust ajast tõotatud.
See ilus püha lapsuke
on rõõmustaja kõigile.
See on see Issand Jeesus Krist,
kes tahab päästa hädalist;
see on see õnnistegija,
kes teidki patust lunastab.
Kõik õnne saate tema käest,
mis Jumal pakkund igavest,
sest võite Tema läbi ka
nüüd taevariigi pärida.”